Magyosz Logo

Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (a továbbiakban, "MAGYOSZ" vagy “Adatkezelő”), www.magyargyogyszer.org/hu weboldal üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket az Általános Adatvédelmi Rendelet [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a továbbiakban: “GDPR”) 13. cikkében foglaltak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 15. § (1) bek. a) pont rendelkezései szerint.

A MAGYOSZ elkötelezett a tagjai, azok munkavállalói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A MAGYOSZ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan korszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A MAGYOSZ a jelen tájékoztatót időről időre felülvizsgálja, és ennek eredményét szükség szerint az érintettek tudomására hozza.

A MAGYOSZ az alábbiak szerint jár el adatkezelése során:

1. Az Adatkezelő adatai:

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége

 • székhely: 1134 Budapest, Lehel u. 11.,
 • adószám: 19021540-2-41,
 • tel: +36 (1) 270-9101
 • tel: +36 (70) 361-0230
 • e-mail: info(kukac)magyosz.org
 • nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-02-0001789; (régi nyilvántartási szám: 1789/1990.)

A MAGYOSZ-nál adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja

A www.magyargyogyszer.org/hu weboldal üzemeltetésével kapcsolatban személyes adatok kezelésére csak szűk körben kerül sor.

2.1. Sütik használata

A weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan kis adatfájlok (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adatok), amelyet a weboldal küld az Ön számítógépének merevlemezére és böngészőjébe. A sütik a testreszabott kiszolgálás érdekében információt tárolnak az Ön webes keresőjén, mely által lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta, illetve segítenek beazonosítani, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert információt tárolnak arról, hogy a látogatók mely oldalakra lépnek be, és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt az Ön igényeihez tudjuk igazítani, és még teljesebb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni felhasználói elvárásainak (anélkül, hogy Önt személyesen azonosítaná). A weboldalon sor kerül olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, például annak a weboldalnak neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalon végzett keresések, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, Ezen információk – személyes adatok felhasználása nélkül – lehetőséget biztosítanak a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra.

A weboldal erre vonatkozóan a Google Analytics szolgáltatásait veszi igénybe, amely a weboldal látogatóiról készít és prezentál részletes statisztikát.

Az ebből nyert információkat az alábbi célokra használjuk fel:

 • weboldalon történő navigáció megkönnyítése, így biztosítva a minőségi felhasználói élményt,
 • weboldal fejlesztése,
 • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére, hogy kifejezetten az Önt érdeklő, releváns ajánlatokat juttathassuk el.

A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

A sütik típusai:

a) Alapműködéshez szükséges sütik [ún. munkamenet (session)cookie-k]

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, a bejelentkezési módok és adatok megjegyzése. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk kényelmes használatát. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

b) Funkcionális sütik

Weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználói élmény javításának céljával olyan sütiket is használ az oldal, melyek lehetővé teszik, hogy információt gyűjtsök azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezek a sütik nem tudnak személy szerint beazonosítani senkit, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy a látogató melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, amíg a látogató nem törli őket.

c) Kényelmi sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább a látogatót érdeklő vagy a számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. Ezek a sütik nem tudnak személy szerint beazonosítani senkit, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen, érdeklődésedre számot tartó tartalmak megismerése érdekében. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, amíg a látogató nem törli őket.

Webes keresőjében egyénileg beállíthatja, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik a gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. A sütik természetére, valamint kikapcsolásukra vonatkozó további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

A www.magyargyogyszer.org/hu weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

2.2. Kapcsolattartás

A www.magyargyogyszer.org/hu weboldal látogatóinak lehetőségük van arra, hogy a „Kapcsolat” menüpont alatt feltüntetett elérhetőségeken közvetlenül keressék meg a MAGYOSZ-t. A MAGYOSZ ezen megkeresésekre történő válaszadás céljából tárolja a hozzá forduló Érintettek által megadott személyes adatokat, mint pl. e-mail cím, név, telefonszám, illetve esetenként az üzenetben megadott egyéb személyes adatok.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az alapműködéshez szükséges sütik használata esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], míg a funkcionális és kényelmi sütik esetén az adatkezelés jogalapja az Érintett látogató hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], melyek a sütik engedélyezésével ad meg az Adatkezelő részére.

A „Kapcsolat” menüpont alatt megjelölt e-mail címen illetve telefonszámon a MAGYOSZ-szal kapcsolatba lépő személyek adatai vonatozásában az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], melyet a szervezettel való kapcsolatfelvétel, mint ráutaló magatartás révén tekint megadottnak az Adatkezelő. Az adatkezeléshez való hozzájárulás a kapcsolatfelvételhez használt elérhetőségeken bármely időpontban visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. Az adatkezelés időtartama

Az alapműködéshez szükséges sütik érvényességi ideje a böngészés befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A funkcionális és kényelmi sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, amíg a látogató nem törli őket.

A MAGYOSZ-szal való kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a MAGYOSZ, mint Adatkezelő a válaszadásig, de legfeljebb 1 évig őrzi.

5. A kezelt adatok biztonsága

A MAGYOSZ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eljárásokat, informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésreállás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatbizalmassága) legyen.

A MAGYOSZ az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A MAGYOSZ olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A MAGYOSZ az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A MAGYOSZ adatfeldolgozóként igénybe vehet szolgáltatókat, (pl. honlap üzemeltetése, tárhely szolgáltatás) amely szolgáltatókkal a GDPR-nak megfelelő adatfeldolgozói/adatkezelési megállapodást köt, valamint megfelelő titoktartási záradékkal látja el szerződéseit. Az ezzel kapcsolatos részletes információkat a www.magyargyogyszer.org/hu weboldal impresszuma tartalmazza.

A jogszabályban meghatározott feladatai ellátása keretében a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

7. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonhatja az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

A MAGYOSZ jelen tájékoztatóval tesz eleget az érintettek tájékoztatási jogára vonatkozó alapvető kötelezettségének. Ön további tájékoztatást kérhetnek a MAGYOSZ-tól a fenti elérhetőségeken.

7.2 Hozzáféréshez való jog

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

7.3 Helyesbítés joga

Ön kérheti a MAGYOSZ által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez és korlátozáshoz való jog

Ön bármely jogszabályi indok (GDPR 17., 18., és 21. cikkek) fennállása esetén jogosult arra, hogy adatai kezelését korlátozza, vagy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a MAGYOSZ megvizsgálja, hogy a törlési jog gyakorlásához szükséges jogszabályi előfeltételek fennállnak-e.

7.5 Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 Visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.8 Az érintetti jogok érvényesítése

A MAGYOSZ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a MAGYOSZ, mint adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha MAGYOSZ nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, jogorvoslattal élhet az illetékes hatóságoknál.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Ön érintetti jogainak sérelme esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) fordulhat panasszal, melynek elérhetőségei az alábbiak

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu 5.; https://www.naih.hu

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Ön személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Egyéb rendelkezések

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást.